10ο Smash Championship 2017

Σάββατο  28/10/2017

 

16:00  ΖΟΥΓΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β – ΚΑΛΟΘΗΣ

 

17:30   ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ – ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΡΕΒΗΣ