10ο Smash Championship 2017

Κυριακή  29/10/2017

 

14:00  ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

 

16:00  ΠΕΡΡΗΣ – ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ – ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ

 

17:30  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ – ΣΙΑΧΟΣ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΡΕΒΗΣ

 

19:00 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ – ΚΑΚΟΥΡΑΣ

ΤΣΙΡΙΛΑ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

19:30 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β – ΚΑΛΟΘΗΣ