ΣΤ ΕΝΩΣΗ, Ε3 OPEN 6H, ΑΕΤ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 9/2-10/2/2019