Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού του Ομίλου Αντισφαίρισης Κορίνθου καλούνται τα μέλη του Ο.Α.Κ. που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή την Εξελεγκτική Επιτροπή στις επικείμενες εκλογές που θα διεξαχθούν στις 17/3/2023 ή εάν δεν υπάρξει απαρτία στις 19/3/2023, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10/03/2023 και ώρα 18.00μμ.
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μέχρι της ως άνω ημερομηνία και ώρα με τους παρακάτω τρόπους.
• Αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Ο.Α.Κ από Τρίτη 07/3/23 έως Παρασκευή 10/3/23 17.00μμ -20.00μμ
• Μέσω email : oakorinthou@hotmail.com
Με την παραλαβή της υποψηφιότητας θα λαμβάνεται απαντητικό email επιβεβαίωσης εντός της τρέχουσας ημέρας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της υποψηφιότητας για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω:
 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 Να έχουν τακτοποιήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης των υποψηφιοτήτων τυχών οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Ο.Α.Κ. (ετήσια συνδρομή των τελευταίων δυο (2) ετών)
 Να έχουν συμπληρώσει από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Βιβλίο μελών του Ο.Α.Κ τουλάχιστον ένα (1) έτος.