Μέλη ΟΑΚ – Εγγραφή και συνδρομές

Για την εγγραφή σας στον Όμιλο Αντισφαίρισης Κορίνθου, ή/και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων απαιτείται :

  1. η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας ύψους 35,00€ για τα
    αθλούμενα μέλη και 70,00€ για τα μη αθλούμενα.
  2. η καταβολή του αντιτίμου των μαθημάτων για τον τρέχοντα μήνα της εγγραφής σας ύψους 30,00€.

Επίσης για την ομαλή συνέχιση των μαθημάτων σας και τη διατήρηση της ιδιότητάς σας ως μέλος απαιτείται:

  1. η καταβολή του αντιτίμου των μαθημάτων έως τις 5 του εκάστοτε μήνα (για τα αθλούμενα μέλη).
  2. η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας για το εκάστοτε τρέχον έτος με την έναρξη του έτους και συγκεκριμένα έως τα τέλη του μήνα Ιανουαρίου.

Για αιτήσεις εγγραφής ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

27410 81378 Γραφεία Ομίλου

6944880084 Πιτουράς Ντέμης (προπονητής Ο.Α.Κ.)
6972430413 Στέφα Μαίρη (προπονήτρια Ο.Α.Κ.)