ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ